مطالب توسط EngSaeed9

تاسیس کارگاه تراش کاری، ماشین کاری و ساخت قطعات از تیر 1402

تاسیس کارگاه تراش کاری،ماشین کاری و ساخت قطعات به اطلاع می رسانیم که از تیر ماه 1402 خورشیدی گروه کمند ریل کیا کارگاه تراش کاری، ماشین کاری و ساخت قطعات خود را با بروز ترین دستگاه ها و جدیدترین فناوری در این زمینه تاسیس و راه اندازی کرده است. تعمیرگاه وراکروز