درباره ما

شرکت کمند ریل کیا

سال تاسیس: 1397

محور اصلی فعالیت:

ارائه خدمات وابسته به حمل ونقل ریلی سرویس های فنی تعمیر و نگهداری خطوط و شبکه ریلی

اعضای هیئت مدیره:

آقایان حسام حاجی حسینی، حمیدرضا کمندی، ابوذر میرزایی، امیر لک

آقای حسام حاجی حسینی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

آقای حمید رضا کمندی رئیس هیئت مدیره 

حسام حاجی حسینی مدیر عامل

حسام حاجی حسینی مدیر عامل

حمید رضا کمندی رئیس هیئت مدیره

حمید رضا کمندی رئیس هیئت مدیره

ابوذر میرزایی عضو هیئت مدیره

امیر لک عضو هیئت مدیره

امیر لک عضو هیئت مدیره

برخی از پروژه های کمند ریل کیا

  • راه آهن جمهوری اسلامی ایران
  • راه آهن اراک
  • راه آهن شمال 1
  • راه آهن شمال 2
  • راه آهن لرستان
  • نوین صنعت رجا
  • راه آهن زاگرس
  • و…